Prekybos energija strategijos.

prekybos energija strategijos

prekybos energija strategijos

Spausdinti Strateginis tikslas šilumos ūkio srityje — nuoseklus ir subalansuotas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų atnaujinimas optimizavimasužtikrinantis efektyvų šilumos vartojimą, patikimą, ekonomiškai patrauklų konkurencingą prekybos energija strategijos ir gamybą, sudarantis galimybę diegti modernias ir aplinkai palankias technologijas, naudojančias vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius, užtikrinantis sistemos lankstumą ir palankią terpę investicijoms.

Šilumos ūkio srities tikslai ir uždaviniai: 1 tikslas — mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir ar vietiniams ištekliams. Uždaviniai: siekiant didinti vietinės konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį, skatinti didelio naudingumo kogeneraciją; mažinti šilumos energijos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą; nustatyti skaidrias centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros planavimo ir reguliavimo taisykles.

prekybos energija strategijos

Uždavinys — modernizuojant nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus, užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos energijos perdavimą. Uždavinys — diversifikuoti vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybą.

prekybos energija strategijos

Vykdant šilumos ūkio srities Lietuvoje plėtrą, bus siekiama, kad: iki metų iš atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių pagaminta centralizuotai tiekiama šiluma sudarytų 70 proc.

Galbūt jus domina