Naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija. 52006DC0248

naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija

Šie ilgalaikiai santykiai grindžiami bendra istorija ir bendromis vertybėmis, ekonominiu ir prekybos bendradarbiavimu. Šiandien abiejose pusėse vykstantys pokyčiai garantuoja šios partnerystės atsinaujinimą ir visavertės Ramiojo vandenyno AKR šalių strategijos sukūrimą.

 1. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl išpuolių Somalyje Mogadiše ir į vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos atstovo  m.
 2. Muilo versijos strategija
 3. Katalizatorių prekybos sistema
 4. Svetainės medis | Gamtos tyrimų centras
 5. Žiedų karo prekybos sistema
 6. Gamtos tyrimų centras Pavasaris užleido vietą vasarai, pažėręs įvairiaspalvių žiedų jūrą, kurioje iš karto į akį krinta krūmai, aukso geltonumo žiedais nuspalvinę pušynus, pamiškes ir pakeles.
 7. Pagrindinis atrakcija čia yra banginių stebėjimas.
 8. Michael marcus prekybos strategija

Yra labai pagrįstų priežasčių, dėl kurių siūloma pirmoji ES strategija Ramiojo vandenyno šalims. Žiūrint iš ES perspektyvos ši priežastis — tai peržiūrėtas Kotonu susitarimas ir Europos sutarimas dėl vystymosi — trišalis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos drauge priimtas politinis pareiškimas, kuris sudaro pagrindą ir stimulą ES ir Ramiojo vandenyno šalių santykiams.

Atsižvelgiant į politikos nuoseklumo svarbą vystymuisi ir įvairių politikos krypčių — tiek vidaus, tiek išorės — bei ES išorės veiksmų teigiamos sąveikos skatinimo svarbą, Kotonu susitarimas stiprina ES naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija AKR šalių bendradarbiavimo politinius aspektus, numatydamas geresnį politinį dialogą su partneriais, o Europos sutarimas dėl vystymo darnaus vystymosi kontekste skurdo panaikinimą pripažįsta pagrindiniu ir pirminiu siekiniu.

Žiūrint iš Ramiojo vandenyno šalių perspektyvos — Ramiojo vandenyno AKR šalys šiandien susiduria su įvairiais sunkumais, kurių priežastys — jų pažeidžiamumas, skurdas ir silpnas valdymas.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I 2, 5 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP pa­tei­ki­mas Tai­gi pra­de­da­me.

Per dažnai Ramiojo vandenyno AKR šalys nesulaukia dėmesio dėl 10 milijonų nesiekiančio gyventojų skaičiaus, iš kurių daugiau nei pusė gyvena Papua Naujoje Gvinėjoje. Rytų Timoras ratifikavo Kotonu susitarimą ir tapo antrąją pagal dydį Ramiojo vandenyno AKR šalimi pagal gyventojų skaičių.

Joms būdinga išskirtinė kultūros įvairovė, kurią reikėtų išsaugoti. Regionas taip pat turi gausybę gamtos išteklių žuvų, medienos, žemės ūkio produktų, naftos, dujų ir mineralinių žaliavų. Šiam regionui ypač aktualios klimato kaitos pasekmes mažinančios pastangos. Jo labai gausi biologinė įvairovė pvz. Be to, m. Šis planas — tai svarbus ir ambicingas žingsnis į priekį regioniniu principu grindžiamo bendradarbiavimo su Ramiojo vandenyno regionu srityje, visų pirma siekiant Ramiojo vandenyno šalių ekonomikos augimo, darnaus vystymosi, gero valdymo ir saugumo; jis taip pat suteikia galimybę siekti glaudesnių ES ir Ramiojo vandenyno šalių santykių.

Tokiomis kintančiomis aplinkybėmis būtina atnaujinti ir pat hearne prekybos sistema naujo patikrinti Europos strategiją Ramiojo vandenyno šalių atžvilgiu.

Priimti tekstai - Ketvirtadienis, m. lapkričio 16 d.

Siūloma orientuotis vos į keletą konkrečių prioritetų, kuriuose galima išskirti svarbius Ramiojo vandenyno šalių poreikius ir kuriuose Europa turi neginčijamą konkurencinį pranašumą. Glaudesnė partnerystė turėtų būti skirta valdymui, regioninio principo taikymui ir tausiam gamtos išteklių valdymui.

770 uždirba kiek bitkoinas

Priežastys, dėl kurių ES turėtų dalyvauti sprendžiant Ramiojo vandenyno šalims aktualius klausimus 2. Pasaulinės reikšmės gamtos ištekliai ir aplinkai tenkantys sunkumai Ramusis vandenynas apima ištisą trečdalį Žemės paviršiaustodėl jo aplinkoje vykstantys pokyčiai turės globalinį poveikį pasaulio žvejybai ir klimato kaitai. Visai žmonijai rūpi išsaugoti turtingą ir mažai atrastą Ramiojo vandenyno šalių biologinę įvairovę. Regionas yra vienintelė vieta pasaulyje, kurios žvejybos ištekliai, taip pat ir didžiausi pasaulyje tuno ištekliai, dar nebuvo pereikvoti.

Unikali regiono jūrų biologinė įvairovė ir plačiai paplitę įskaitant migruojančius žuvų ištekliai yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Ramiajame vandenyne glūdi neaprėpiami žmogaus sveikatai svarbūs biotechnologijų klodai, pavyzdžiui: bioinžinerijos vaistai ir medicininio gydymo būdai, sukurti iš Ramiajame vandenyne gyvenančių gyvų organizmų.

Taigi, kaip ir kitos pagrindinės ekologinės zonos, pavyzdžiui, Amazonė, Ramusis vandenynas gali būti laikomas pasauline visuomenės vertybe. Be naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija, bendruomenėms netausiai naudojant turimas ekosistemas, jos gali visiškai išsektikas savo ruožtu tik dar labiau paaštrins skurdą, įtampą ar net sukels konfliktus. Biologinės įvairovės ir klimato kaitos požiūriu Papua Naujosios Gvinėjos atogrąžų miškai yra pasaulinės svarbos.

Drauge su aplinkos netausojančia žemės ūkio veikla šie du veiksniai gali nualinti dirvožemį.

Skaitytojas Sąveika

Tai sunaikins Ramiojo vandenyno salų gyventojų pragyvenimo šaltinius ir gyvenimo būdą kaimo vietovėse. Nesustabdžius klimato kaitos išnyks daugelis Ramiojo vandenyno AKR šalių salų, o regionui teks spręsti dėl aplinkos sąlygų atsiradusių pabėgėlių problemas. Be to, pramoninė tarša ir netinkamas aplinkos valdymas taip pat kelia nemažą susirūpinimą. Aplinka tiesiogiai veikia visus ekonominius ir socialinius sektorius, įskaitant turizmą, žvejybą ir sveikatą.

Laipsniškai mažėjant kitose pasaulio vietose glūdintiems gamtos ištekliams ir nuolat plečiantis Kinijos, Indijos ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijai priklausančių šalių ekonomikai, gamtos išteklių paklausa ir toliau augs, o drauge augs neaprėpiamų Ramiojo vandenyno išteklių svarba.

3 eilutės pertraukos prekybos strategija

Dėl to tausus jų naudojimas nusipelno deramo ES dėmesio. Stabilumo ir saugumo uždaviniai Atsižvelgiant į pastaruoju metu Ramiojo vandenyno AKR šalių patirtus konfliktusbūtinas nuolatinis pasaulio bendruomenės budrumas ir tikslinė parama sprendžiant konflikto priežastis.

Nestabilumo pasekmės gali skaudžiai smogti sunaikindamos regiono vystymosi galimybes. ES siekia Ramiojo vandenyno šalių stabilumo ir saugumo. Pastarojo meto įvykiai Rytų Timore ir Saliamono Salose dar sykį priminė, kad šiam regionui kelia grėsmę pilietinė nesantaika, nusikalstamumas ir politinis nestabilumas.

ES nusiuntė į Fidžį rinkimų stebėjimo misiją, o Komisija įgijo tam tikros patirties, remdama paties regiono pastangas užtikrinti tarpvalstybinį stabilumą, pavyzdžiui, priemones, papildančias tebevykstančią regioninės pagalbos misiją Saliamono Salose angl. Silpnos Ramiojo vandenyno šalys — esminis tarptautinei bendruomenei tenkantis išbandymas.

Silpnos institucijos ir valdymo trūkumai drauge su silpnu ekonomikos augimu, aukštu nedarbo ir skurdo lygiu dar labiau silpnina valstybes. Ateityje šios problemos regione dar labiau paaštrės.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vienas iš būdų apie senjorų lūkesčius ir rūpesčius išgirsti iš pirmų lūpų — susitikimas su vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Nuotolinėje diskusijoje su senjorais socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė kalbėjosi ir apie šiuo metu aktualiausias temas: pandemijos iššūkius, pensijas, paslaugų prieinamumą, aktyvesnį vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą kultūriniame, bendruomeniniame gyvenime, nevyriausybinių organizacijų veikloje, emocinės ir psichologinės pagalbos poreikį ir prieinamumą. Yra posakis, kad jaunystė — tai liga, kuria labai greitai prasergame. Tikrasis gyvenimo skonis, su išmoktom pamokom, sukaupta patirtimi, išaugintais vaikais, nudirbtais darbais, pajuntamas kur kas vėliau, su branda, patirtimi… Artėjančių Nepriklausomybės švenčių išvakarėse labai svarbu permąstyti, kaip jaučiasi ir kuo gyvena mūsų vyresnioji karta — Lietuvos kūrėjai, įkvepėjai. Nesibaiminant kalbėtis apie tai, kas sunku, kas slegia, ir nevengiant pasidžiaugti tuo, kad džiugina ir kelia dvasią.

Apskritai paėmus Ramiojo vandenyno AKR šalys beveik nesivysto, tuo tarpu gyventojų skaičius nenumaldomai auga.

Nepasikeitus padėčiai ir vis didėjant visuotinam skurdui, ši tendencija galėtų sukurti pavojingą socialinę ir arba politinę padėtį. ES santykiai su trečiosiomis regiono šalimis 15 Ramiojo vandenyno AKR šalių sudaro didesnį Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, kurio geopolitinė svarba auga. ES jau pripažino didėjančią platesnio regiono svarbą, m.

Australija ir Naujoji Zelandija yra svarbiausios Ramiojo vandenyno šalys. ES santykiai su abiem šalimis yra tvirti ir pagrįsti bendradarbiavimu daugelyje sričių. Jie apima bendradarbiavimą užsienio politikos, prekybos, saugumo, aplinkos ir švietimo srityse.

Be to, vystymąsi remiantis bendradarbiavimas tolydžiai virsta vis svarbesniu santykių su Australija ir Naująja Zelandija elementu ir turėtų būti ir toliau stiprinamas. JAV ir Japonija taip pat svarbios šalys Ramiojo vandenyno regione.

turto apsikeitimo sandorių strategijos

Visos jos turi svarbių saugumo, politinių ir prekybos interesų platesniame Ramiojo vandenyno regione, tuo tarpu Europos vaidmuo sumažėjo. Augantis Kinijos vaidmuo — naujas būsimus pokyčius Ramiojo vandenyno regione lemsiantis veiksnys, jau dabar suteikiantis regionui naujo dinamiškumo ir darantis įtaką kelių Ramiojo vandenyno AKR šalių politinei pozicijai. Prancūzijos vaidmuo regione išlieka svarbus trijose jos užjūrio teritorijose ir karinėse bazėse. Užjūrio šalis ir teritorijas Ramiajame vandenyne turinti JK neseniai sumažino diplomatines atstovybes regione, naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija Portugalijai tenka esminis Rytų Timoro atstatymo vaidmuo.

Ramiajame vandenyne esančios keturios užjūrio šalys kaip prekiauti opcionais scottrade teritorijos Naujoji Kaledonija, Prancūzų Polinezija, Wallisas ir Futuna bei Pitkernas yra sudariusios asociacijos susitarimus su ES ir atspindi vertingą bei svarbų Europos vaidmenį regione.

Jos taip pat yra vertybė, į kurias būtina atsižvelgti rengiant strategiją, siekiant paremti jų opciono prekyba gyvai regione. Glaudesnė partnerystė ir geresnis politinis dialogas tarp Ramiojo vandenyno AKR šalių ir ES gali geriau paremti bendrus veiksmus daugiašaliuose forumuose trylika Ramiojo vandenyno AKR šalių yra JT narės ir dažnai veikia kaip viena grupėkuriuose abu regionai dažnai siekia bendrų interesų: geresnio pasaulinio valdymo, pavyzdžiui, klimato kaitos srityje.

Glaudesnės partnerystės strategija Kotonu susitarimas pagrįstas penkiais ramsčiais, kurių visi yra itin svarbūs, atsižvelgiant į šiandien plėtojamą bendradarbiavimą tarp Ramiojo vandenyno AKR šalių ir ES: i politinės svarbos stiprinimas: ii pilietinės visuomenės, privataus sektoriaus ir kitų nevalstybinių subjektų įtraukimas; iii skurdo mažinimas; iv novatoriška ekonominio ir prekybos bendradarbiavimo struktūra; v finansinių priemonių bei tęstinio programavimo racionalizavimas.

Pasiruošk brandos egzaminams su KTU 2021 | virtualios paskaitos

Siūloma strategija susideda iš trijų komponentų: 1 glaudesnių ES ir Ramiojo vandenyno AKR šalių bei naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija santykiųsiekiant platesnio politinio dialogo bendro intereso klausimais: pradedant politiniais ir saugumo klausimais ir baigiant ekonominiais, prekybos, socialiniais, aplinkos ir valdymo klausimais, taip gerinant ES ir Ramiojo vandenyno šalių partnerystės matomumą bei politinę svarbą abiejose pusėse; 2 kryptingesnių vystymosi veiksmųskiriančių daugiau dėmesio regionų bendradarbiavimui, skirtam sukurti būtinąjį pagrindą, stiprinti regionų valdymą ir prisidėti siekiant abipusiai naudingo poveikio.

Daugiausia dėmesio bus skiriama pagrindiniams, visų pirma Ramiojo vandenyno plane[3] apibrėžtiems regiono prioritetams suderinti. Glaudesni santykiai Siūloma gerinti politinį dialogą su Ramiojo vandenyno šalimis, stiprinant ryšius visų pirma su Ramiojo vandenyno šalių forumu — pagrindine politinius klausimus sprendžiančia regionine institucija, netrukus įgysiančia teisinį statusą, kurios įgaliojimai ir nuosekli regioninė politika buvo apibrėžti Ramiojo vandenyno plane.

Po forumo vykstantis dialogas[4]šiuo metu padedantis palaikyti ryšį tarp dviejų regionų, turi keletą trūkumų: jis mažai žinomas, neturi sąveikos ir poveikio bei numato per mažai laiko pasirengimui ir diskusijoms tuo metu, kai vis labiau plečiasi ES ir Ramiojo vandenyno šalių darbotvarkė.

Derėtų pridurti, kad keletas regiono partnerių, pavyzdžiui, Japonija, be dalyvavimo po forumo vykstančiame dialoge jau yra sukūrusi specialiai šiam tikslui skirtų forumų.

Siekiant kaip įmanoma veiksmingesnio dialogo, turėtų būti sutartos glaudesnio ES ir Ramiojo vandenyno šalių dialogo sąlygos. Be pasiūlymo užtikrinti glaudesnį dialogą regionų mastu, taip pat siūloma plėtoti dialogą valstybiniu mastu su pagrindinėmis Ramiojo vandenyno AKR šalimis. Toks valstybiniu mastu vykstantis dialogas turėtų vykti vadovaujantis Kotonu susitarimu, atsižvelgiant į Ramiojo vandenyno regiono ypatumus ir tuo pačiu visapusiškai bei sistemingai išnaudojant jo potencialą bei galimybes.

Kryptingesni vystymosi veiksmai Kryptingumas — būtina optimalaus poveikio prielaida.

 • Bus sukurta Biologinės įvairovės informacinė platforma – Kauniečiams
 • Apimties juostos prekybos strategija
 • Tradingview strategijos testuotojo pamoka
 • EUR-Lex - DC - LT
 • Nemokami opcionų prekybos kursai

Siūloma orientuotis į tris prioritetus, susiejančius Ramiojo vandenyno šalių pagrindinius poreikius ir Europos konkurencinį pranašumą: valdymą, regioninį principą ir tausų gamtos išteklių valdymą. Valdymas ES gali atlikti konstruktyvų vaidmenį, teikdama paramą tiek konfliktų prevencinei, tiek po konflikto nusistovėjusios padėties stabilizavimo veiklai, pasitelkdama ES patirtį, sukauptą vykdant veiksmus esant panašiai padėčiai kitose pasaulio vietose.

Tokiais atvejais Europos parama turėtų būti teikiama sklandžiam perėjimui prie ilgalaikio vystymosi paremti, būti aiškiai valdoma ir turėti aiškią šalies vystymosi perspektyvą.

Pirminis šoninės

ES ir toliau sieks ieškoti sprendimų pagrindinėms konfliktų priežastimstokioms kaip skurdas, dirvožemio nualinimas ir išeikvojimas bei nevienodos galimybės naudotis žeme ir gamtos ištekliais, silpnas valdymas, žmogaus teisių pažeidinėjimai, lyčių nelygybė ir demokratijos stoka. Ji rems dialogą, dalyvavimą ir susitaikymą. Geras valdymas — itin svarbi darnaus vystymosi prielaida. Gero ir veiksmingo valdymo pagrindas — nacionaliniu ir regionų mastu stiprinamos patikimai veikiančios institucijos: parlamentai, teismų sistemos ir viešosios finansų valdymo sistemos bei statistikos tarnybos.

Kaip ir anksčiau, bendradarbiaudama su kitomis pagalbą teikiančiomis šalimis ES teiks paramą Ramiojo vandenyno šalių demokratinėms sistemoms stiprinti. Kai kurios Ramiojo vandenyno AKR šalys susiduria su žvejybos ir miškininkystės valdymo problemomis, ypač susijusiomis naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija prarandamomis lėšomis dėl nesumokėtų mokesčių, vyriausybėms surenkant žymiai mažiau biudžeto įplaukų.

Be to, geram valdymui būtina skatinti tinkamą tarptautinių standartų laikymąsi kovojant su korupcija, pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Anksčiau regionas yra patyręs skaudžių pinigų plovimo pasekmių. Nors pinigų plovimas tebekelia susirūpinimą, ši problema šiuo metu jau daug geriau kontroliuojama. Tačiau, kovodama su korupcija bei įmonių ir finansiniais pažeidimais, ES ir toliau skatins valdžios institucijų veiklos skaidrumą ir veiksmingus informacijos mainus.

ES taip pat rems pagrindines Ramiojo vandenyno šalių pastangas vykdant jų įsipareigojimus EBPO mokesčių srityje ir kovojant su bet kokia žalinga mokesčių praktika.

Tiek ES, tiek Ramiojo vandenyno šalims rūpi užtikrinti, kad šių įsipareigojimų būtų ir toliau veiksmingai laikomasi. Regioninis principas Būtinojo pagrindo sukūrimas Ramiojo vandenyno planas grindžiamas regioniniu principu. Glaudesnis regionų bendradarbiavimas pagerintų regiono gebėjimus spręsti vystymosi sunkumus. Todėl veiksminga vystymąsi remianti strategija visų pirma privalo būti grindžiama parama regionų integracijai, skirtai sukurti būtinąjį pagrindą, stiprinti regionų valdymą ir prisidėti siekiant abipusiai naudingo poveikio.

Kitos funkcijos Naujosios Zelandijos - vienišoje planetoje - Naujoji Zelandija

Kelia susirūpinimą intensyvėjančios globalizacijos ir atitinkamai glaudesnės regionų integracijos poveikio pasekmės Ramiojo vandenyno AKR šalių įvairovei bei jų socialiniam ir ekonominiam vystymuisi.

Konkurencingumą ir socialinę sanglaudą apjungianti Europos patirtis rodo, kad globaliniame pasaulyje net ir mažosioms valstybėms įmanoma ir naudinga vienytis, kad išsaugotų savo tautinį savitumą ir kultūrą. Šiuo metu vis dar tebeieškoma ilgalaikės veiksmingos ir politiškai tvirtos Ramiojo vandenyno šalių regionų integracijos formulės.

kiek turėtume investuoti į bitkoiną

Tam tikrose srityse regionų bendradarbiavimas jau dabar duoda puikių rezultatų; iš kurių paminėtina 17 valstybių vyriausybes vienijanti Ramiojo vandenyno salų forumo žuvininkystės agentūra angl. Ramiojo vandenyno regionų bendradarbiavimui lemta vystytis, ir bėgant laikui ES politika regione turės prie to prisitaikyti. Geriausiai tai įmanoma pasiekti tolygiai remiant forumo sekretoriatą ir kitas atitinkamas Ramiojo vandenyno regioninių organizacijų tarybai angl.

CROP priklausančias agentūras[5], visų pirma veikiančias gamtos išteklių valdymo, pažeidžiamumo ir valdymo srityse.

kripto prekybos kursai

Tai paskatins glaudesnį Ramiojo vandenyno regionų bendradarbiavimą tose srityse, kuriose jis yra būtinas ir kuriose gali prisidėti ir ES. Ekonominės partnerystės susitarimas EPS procesas veikia kaip ekonominio bendradarbiavimo ir integracijos katalizatorius : - skatindamas Ramiojo vandenyno AKR šalis derėtis kaip viena grupė; - skatindamas pačias Ramiojo vandenyno AKR šalis ieškoti naujų galimybių; - skatindamas ir, tikimasi, įtvirtindamas stiprų regionų valdymą semiantis patirties iš lygiaverčių partnerių atliekamos kontrolės.

Nors grynoji eksporto vertė ir nėra didelė, turint omenyje šių šalių dydį ir fizinį atstumą tarp Ramiojo vandenyno iki Europos, šie skaičiai yra išties įspūdingi. Didžiausia prekybos prekėmis pelno dalis gaunama iš tam tikrų kelioms šalimis būdingų produktų. Visoms regiono šalims taip pat labai praverstų glaudesnė regionų integracija ir ekonominis valdymas, visų pirma, ypač jeigu EPS sudarytų su prekyba susijusios taisyklės, paslaugos ir investicijos.

Tik didžiųjų Ramiojo vandenyno šalių grupė vykdo prekybą prekėmis su ES. Pagrindinės prekės — žuvis ir žuvies produktai bei cukrus. Cukraus protokolą pasirašęs Fidžis turi teisę gauti paramą savo prisitaikymo strategijai po įvykdytos cukraus reformos. Laukiamas cukraus pramonės pertvarkymas Fidžyje drauge su EPS turėtų pagerinti konkurencingumą.

Be to, labai tikėtina, kad cukraus protokolą pasirašiusių šalių papildomos priemonės, specialiai finansuojamoms iš ES, sustiprins gamtos išteklių tausaus vystymosi veiksmus, orientuotus į energijos gamybą iš biomasės naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija miškų atsodinimą. ES išlieka nuošali ir palyginti nedidelė prekybos su naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija partnerė, todėl tikėtina, kad pagal EPS liberalizavus prekybą Ramiojo vandenyno AKR šalims poveikis bus palyginti nedidelis.

Kita vertus, siūlomo regioninio laisvosios prekybos susitarimo su Australija ir Naująja Zelandija angl. Todėl bus svarbu teikti pirmenybę laipsniškam prekybos liberalizavimo principui, derinamam drauge su kitomis priemonėmis, tokiomis kaip išsivysčiusių partnerių rinkų atvėrimas darbuotojams iš Ramiojo vandenyno AKR šalių ir didinama pagalba vystymosi reikmėms.

Kad pageidaujamas EPS poveikis būtų kuo didesnis, būtina derinti derybas ir jų pasekmes su programavimu, o atėjus laikui ir su pagalbos vystymuisi įgyvendinimu regionų ir nacionaliniu lygmeniu. Ypač svarbi su prekyba susijusi pagalba ir gebėjimų stiprinimas, socialinis ir ekonominis, finansų ir mokesčių valdymas bei tikslingos paramos priemonės, įskaitant tarptautinių muitų standartų laikymąsi ir būtinas prekybai palankias priemones, cukraus, privataus sektoriaus ar žmogiškųjų išteklių raidą bei naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija apsaugą.

Kauniečiams

Vadovaudamasi lankstumo, konstruktyvumo ir novatoriškumo principais, ES gali apibrėžti naujus vystymuisi palankius standartus, taikytinus prekybos derybose su mažomis salose esančiomis besivystančiomis šalimis, į kuriuos galėtų atsižvelgti kitos labiau išsivysčiusios regiono prekybos partnerės derėdamosi dėl persvarstydamos savo prekybos susitarimų su Ramiojo vandenyno AKR šalimis.

Šioje politikos srityje aiškiai pripažįstama ES pridėtinė vertė; čia Europa, be jos teikiamos finansinės pagalbos, galėtų pasiūlyti kolektyvinę ir pažangiąją patirtį, sukauptą sprendžiant aplinkosaugos ir išteklių valdymo problemas. Tai leistų integruoti šias ES ir Ramiojo vandenyno šalių bendradarbiavimo pastangas į tarptautines pastangas kovojant su pagrindiniais pasaulio aplinkai tenkančiais uždaviniais, šioje srityje Ramiojo vandenyno AKR šalims, Naujajai Zelandijai ir ES siekiant bendrų tikslų, pavyzdžiui Kioto protokolo tikslų.

Reikėtų aktyviai stengtis užmegzti dialogą su kitomis trečiosiomis šalimis, aktyviai naudojančiomis regiono gamtos išteklius.

garsios pasirinkimo strategijos

Remdamasi paties regiono aiškiai apibrėžtais prioritetais[6], Europos Sąjunga gali padėti Ramiojo vandenyno AKR šalims tausiai valdyti savo turimus vandenyno ir pakrančių išteklius, pasitelkiant iniciatyvas, kurios galėtų apimti žuvų išteklių ir jūrų biologinės įvairovės išsaugojimą, tuo pat metu skatinant regionų bendradarbiavimą ir stiprinant mažų salose esančių besivystančių valstybių balso svorį.

Šios iniciatyvos galėtų numatyti gebėjimų stiprinimo priemones daugiašalių susitarimų aplinkosaugos srityje įgyvendinimui ir kitai būtinai politikai, susijusiai su tausiu gamtos išteklių valdymu, remti, bei galėtų tapti susidomėjusių ES valstybių narių dalyvavimo pagrindu.

Prie forumo naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija Ramiojo vandenyno regioninių organizacijų tarybos jūrų sektoriaus darbo grupė[7] turės visas galimybes išplėtoti naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija iniciatyvas ir prižiūrėti jų įgyvendinimą. Žvejybos sektorius turi didžiulį potencialą prisidėti prie Ramiojo vandenyno AKR šalių ekonominio vystymosi ir integracijos į pasaulio ekonomiką.

Todėl regiono politikos darbotvarkėje prekybos sistemos istorija daug dėmesio skiriama tausiam žvejybos išteklių naudojimui ir geram šio sektoriaus valdymui. ES jau yra įgijusi didelę regionų bendradarbiavimo žvejybos srityje su Ramiojo vandenyno šalimis patirtį tiek įgyvendindama bendrą žvejybos politiką, tiek vystymosi politiką, visų pirma mokslinių tyrimų ir išteklių įvertinimo srityse.

ES ir jos partnerės šiame regione, kurias vienija Ramiojo vandenyno salų forumo žvejybos agentūra, jau ilgą laiką sėkmingai bendradarbiauja su regionų valdymo organizacijomis, pavyzdžiui, vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žvejybos konventu. ES galėtų dėti daugiau pastangų tausiam žvejybos valdymui skatinti, remdama regiono stebėjimo, kontrolės ir priežiūros sistemą bei stiprindama regiono gebėjimus kovoti su neteisėta, nedeklaruota ir nereguliuojama žvejyba, ypač atsižvelgiant į dėl tokios žvejybos prarandamas pajamas.

Žvejybos ir jūrų tyrimų potencialas dar nėra visai išnaudotas, todėl ES ketina jį remti ir taip populiarinti tausų žvejybos valdymą regione.

Naujos kartos žvejybos partnerystės naujosios zelandijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija ŽPS žymi naujos eros pradžią, kurios metu ne tik bus suteikiama reguliuojama teisė Europos laivams pasinaudoti žvejybos galimybėmis, bet ir bus numatytas glaudus bendradarbiavimas, siekiant skatinti atsakingą žvejybą ir užtikrinti tausų šalių partnerių žvejybos išteklių naudojimą.

Šie susitarimai bus įgyvendinami palaikant politinį dialogą ir teikiant finansinę pagalbą sektoriui, siekiant prisidėti formuojant ir įgyvendinant pakrančių zonoje esančių valstybių tausios žvejybos veiklos vystymosi politiką. Pirmieji du nauji ŽPS buvo pasirašyti su Ramiojo vandenyno šalimis partnerėmis.

Galbūt jus domina